Endring ved fastlegekontor - Frogn kommunale legesenter

Informasjon om endringer ved Stephansens legekontor – Frogn kommunale legesenter

Innhold

I forbindelse med at fastlege Stig Stephansen går av med pensjon, har Frogn kommune overtatt legekontoret Legene Stephansen. Legekontoret heter fra og med 01.04.2022 Frogn kommunale legesenter.

Legesenteret vil fortsatt være lokalisert samme sted i Storgata 18, 1440 Drøbak, og ha samme telefonnummer 64 90 77 90.

Fredrik Stephansen fortsetter som fastlege ved Frogn kommunale legesenter. Det er fra og med 01.04.2022 også opprettet en ny kommunal fastlegehjemmel ved legesenteret. Ny fastlege starter opp ved legesenteret 01.08.2022. Stig Stephansen vil fungere som vikar frem til ny fastlege kommer, slik at det blir en fleksibel pasientflyt.

HELFO har gjort et tilfeldig uttrekk av pasienter fra dagens pasientliste og fordelt dem på listene til de to fastlegene ved legesenteret. 1000 av pasientene er overført til Fredrik Stephansen og drøye 500 pasienter er overført til listen til den nye fastlegen. Dette er en prosess som gjøres hos HELFO, og verken fastlegene eller kommunen har mulighet til å påvirke dette.

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre. Hvis man ønsker å bytte fastlege, kan man gjøre dette via helsenorge.no.