Gravearbeid i sti mellom Vestbyveien og Ekeveien

Prosjekt vedrørende omlegging av overvannsledning i stien som går fra Vestbyveien til Ekeveien, starter tirsdag 7. juni og ferdigstilles innen fredag 8. juli 2022.

Innhold

Tegning/kart for trasé på hvor overvannet skal graves:

 Vi vil til enhver tid opprettholde gangsti for skoleelever og andre som benytter stien, men vil også sperre av området vi graver på for å vareta sikkerheten for alle.

Gjennom rammeavtale skal Leif Grimsrud AS utføre alt maskinarbeid og massene. Frogn kommune har prosjektledelse.

For spørsmål kan følgende personer kontaktes: 

  • Abdifatah Awil:           91512278 - byggeleder, Frogn Kommune
  • Kim-André Røsegg:    93426234 - Anleggsleder,  Leif Grimsrud AS