Hovedplanen for vann, avløp og vannmiljø på høring

Nå ligger Hovedplanen for Vann, Avløp og Vannmiljø ute på nettsidene våre, se link nedenfor:

Innhold

Bakgrunnen for å lage en ny hovedplan for vann, avløp og vannmiljø er å gjenspeile status og kompetanse for egen kommune innen vann og avløpsområdet. Hovedplanen er bygd opp gjennom samtaler og møter internt med alle berørte fagområder. Dette er et stort og omfattende arbeid som har gått over lang tid.

Hovedplanen er delt opp etter rammebetingelser, status, tiltak og videre fremdrift etter en prosjektmodell. Dette for å sikre vannforsyning, avløpshåndtering og begrense forurensning av sjø og vassdrag.

Selve planen finner du her: https://www.frogn.kommune.no/felles/horinger/horinger/horing---hovedplan-vann-avlop-og-vannmiljo/

Innspill og høringsuttalelser

sendes på e-post/post til postmottak@frogn.kommune.no, merk henvendelsen med «Innspill til høring Hovedplan vann, avløp og vannmiljø", saksnummer 21/02430. Postadresse er: Frogn kommune, Postboks 10, 1441 Drøbak.

Frist for innspill og høringsuttalelse: 22. juli 2022.