Molo B etter flom i sommer

Her kommer informasjon om Molo B etter flommen som var i sommer.

Innhold

Avdeling Drift skal begynne med å fjerne asfalten i begynnelsen av september og deretter gjøre grunnarbeider før ny asfalt kommer på plass.

Oppstart blir ikke før september, grunnet da er det verste turistrykket borte og vi slipper å skape unødvendig trafikkproblemer. Området vil i korte perioder bli helt sperret av for trafikk.

Arbeidet foregår på dagtid og vi vil prøve å holde det åpent for parkering på Molo B så langt det lar seg gjøre. Selve dagen for asfaltering, vil det beklageligvis være helt stengt frem til dagen etter.

Avdeling Vann og avløp vil også TV-kjøre ledningen i løpet av høsten, for å sjekke hva som kan gjøres med røret som er kollapset.