St. Hans 2021 avlyses

Frogn kommune er dessverre nødt til å avlyse årets St. Hans-arrangement i Badeparken med bakgrunn i situasjonen knyttet til korona. Arrangementet i Badeparken trekker et stort antall mennesker og lar seg ikke gjennomføre innenfor gjeldende retningslinjer for smittevern. Frogn kommune beklager dette og kommer sterkere tilbake i 2022. Vi ønsker alle en god St. Hans-feiring i trygge omgivelser!

Innhold