Trafikk-avvikling sommer 2022 Drøbak sentrum

Fra 22.06. til ca. 20.08.2022 gjelder følgende vedrørende trafikk-avvikling i Kroketønna – Havnegata - Carlsebakken:

Innhold

  • Havnegata skal være envegskjørt mot syd, mellom Kroketønna og Carlsebakken
  • Kroketønna skal være envegskjørt i retning fra Torget til Havnegata
  • Parkeringsplassene i Havnegata og ved Akvariet opprettholdes
  • Det opprettes ikke egne parkeringsplasser for bobiler. Disse kan fortsatt parkere på ledige plasser, men ikke campe