Fugleinfluensa: unngå mating av vannfugler

På grunn av fugleinfluensa i Norge er det innført portforbud for tamfugl. Det oppfordres også til å unngå mating av vannfugler.

Innhold

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge, Sverige, Danmark og flere land i Europa siden høsten. Fugleinfluensaen som nå påvises er først og fremst en risiko for fugler, og ikke for mennesker. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.

Unngå mating av vannfugler

Det bør unngås å mate vannlevende fugler som ender, gjess og svaner. Dette for å unngå at at fuglene samles på små områder og lettere sprer smitte seg i mellom.

Mating av småfugl på fuglebrett i hagen som vanlig er ikke problematisk. Husk å ha god hygiene, vask hendene godt etter kontakt med fuglebrett ol. eller benytt hansker.

Portforbud for tamme fugler

Fra 7. desember 2020 innførte Mattilsynet portforbud for tamme fugler. Dette er det viktigste tiltaket for å unngå smitte.

Se mer info på nettsidene til Follo landbrukskontor:

https://www.follolandbruk.no/2021/04/07/fugleinfluensa-i-norge-portforbud-fra-7-desember/