Valg 2021

Stortings- og sametingsvalget 2021 avholdes mandag 13. september. Denne nettsiden gir deg informasjonen du trenger i forkant av valget. Her vil du også finne informasjon om smittevern og spesielle tiltak som skyldes pandemien. Sidene vil bli løpende oppdatert med ny informasjon etterhvert som valget nærmer seg. Vi vil også publisere valgresultatene så snart de er klare.

Innhold

Valg 2021
Vil du være valgmedarbeider?

Frogn kommune trenger flere medarbeidere på valgdagen. Du må regne med å jobbe både dag og kveld mandag 13. september 2021.

Er du interessert? Send e-post til: politisketjenester@frogn.kommune.no

Valget og pandemien

2021 er preget av pandemien, og slik situasjonen er våren 2021 kan vi ikke med sikkerhet vite hvordan status for pandemien og smittesituasjonen vil være i september. Det vi vet, er at valget skal gjennomføres uansett, og statlige myndigheter har understreket at kommunene skal tilrettelegge for at alle skal få mulighet til å stemme. Dette medfører blant annet at Frogn kommune må planlegge for at personer som er isolasjon eller karantene i den siste delen av forhåndstemmeperioden eller på valgdagen skal få mulighet til å stemme. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om hvordan dette skal foregå. Det vil naturligvis også være økt fokus på smittevern i alle situasjoner i forbindelse med valget.

Les mer om smittevern og valget her

Kommunen vil sørge for godt smittevern i gjennomføringen av valget. De viktigste tiltakene oppsummeres slik:

  • Ingen syke skal være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt.
  • Det vil bli sørget for kontaktreduserende tiltak i alle ledde for at det skal være mulig å holde avstand
  • Det vil bli sørget for godt renhold og god hygiene

Stortinget har vedtatt endringer i valgloven som skal gjøre det enklere for kommunen å gjennomføre valget på en trygg og god måte.

Informasjon om midlertidige endringer i valgloven.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Folkehelseinstituttet utarbeidet en smittevernveileder for valget.

Smittevernveileder.

Valgdagen

Valgdagen er mandag 13. september.

Hvor kan jeg stemme på valgdagen?

Valglokalene er de samme som tidligere år:

Drøbak krets - Seiersten ungdomsskole, aulaen

Sogsti krets - Sogsti skole, gymsalen

Heer krets - Heer skole, gymsalen

Dyrløkkeåsen krets - hallen

Nordre Frogn krets - Dal skole, gymsalen.

Også i år vil manntallene være elektroniske. Med denne ordningen står du fritt til å velge hvilket valglokale du ønsker å avlegge din stemme i. Selv om det på valgkortet står at du tilhører en bestemt krets, kan du, hvis du ønsker det, stemme i hvilket som helst lokale. Fremgangsmåten vil bli lik uansett. 

Når kan jeg stemme på valgdagen?

Valglokalene vil ha åpningstid fra kl. 09.00 om morgenen til kl. 21.00 på kvelden.

Hva kan jeg stemme på?

Du kan stemme på de valglistene som er overlevert til Viken fylkesvalgstyre innen fristen 31. mars 2021 og som fylkesvalgstyre godkjente i sitt møte den 26. mai 2021. Valgkretsen vår er identisk med gamle Akershus fylke. Fylkesvalgstyret i Viken godkjente 20 lister i Akershus.

Godkjente lister 

Du kan lese mer om dette på Vikens nettsider.

 

Forhåndstemming

Hvor og når kan jeg forhåndstemme i Frogn kommunee?

Du kan forhåndstemme fra 10. august til og med fredag 10. september. 

Nytt i år er at du ikke skal forhåndstemme på rådhuset, men i Holterveien 24, det vil si i bygningen bak Drøbak City.

10. - 27. august (man - fred) kl. 10.00 til 15.00.

Lørdag 28. august kl. 11.00 - 16.00

Søndag 29. august kl. 13.00 - 16.00

Mandag 30. august til onsdag 1. september kl. 10.00 - 15.00

Torsdag 2. september - fredag 3. september kl. 10.00 - 19.00

Lørdag 4. september kl. 11.00 - 16.00

Søndag 5. september kl. 13.00 - 16.00

Mandag 6. september - torsdag 9. september kl. 10.00 - 19.00

Fredag 10. september kl. 10.00 - 15.00

OBS! Merk at siste frist for å avlegge forhåndstemme er fredag kl. 15.00!!!

Forhåndstemmemottaket tar både i mot stemmer fra velgere som er manntallsført i Frogn kommune og i andre kommuner. Vi sender stemmen i posten til den kommunen du er manntallsført i for registrering og senere opptelling sammen med øvrige forhåndstemmer.

Stemmegivningen foregår på samme måte som på valgdagen.

Forhåndstemming i andre kommuner

Til og med fredag 10. september kan du avlegge stemme i en annen av landets kommuner, selv om du er manntallsført i Frogn. Husk at åpningstider kan variere fra kommune til kommune. Hvis du stemmer i et annet fylke enn Akershus, for eksempel i Oslo, vil du ikke ha mulighet til å gjøre endringer på stemmeseddelen, kun velge parti. Kommunen der du avleggesr stemmen sender stemmen din til Frogn for registrering og senere opptelling sammen med øvrige forhåndstemmer. På valgdagen må du stemme i den kommunen der du er manntallsført.

Stemmemottak i institusjoner og på Frogn videregående skole

Forhåndstemmemottak i institusjoner og på Frogn videregående skole vil bli etablert i uken før valget. Mer informasjon om dette tilbudet kommer her.

Ambulerende stemmemottak/stemme hjemme

Dersom du har problemer med å komme deg til et valglokale, kan du søke om å få stemme hjemme.

Mer informasjon om denne ordningen, herunder spesiell tilrettelegging for velgere i isolasjon og karantene vil bli publisert her.

Tidligforhåndstemming

For de som hverken har mulighet til å stemme i ordinær forhåndstemmeperiode eller på valgdagen, er det mulig å avlegge såkalt tidligforhåndstemme på Frogn rådhus i perioden 1. juli til 9. august (mandag - fredag). På grunn av pandemien er det obligatorisk med timebestilling. Det vil ikke være mulig med "drop in".

Telefon: 64 90 60 00

Epost: postmottak@frogn.kommune.no 

Hvis kommunen ikke har mottatt de ordinære stemmesedlene til stortingsvalget, bruker du en stemmeseddel med alle registrerte partier, der du setter kryss ved det partiet man ønsker å stemme på. 

Ofte stilte spørsmål om valg

Hvem har stemmerett?

Ved stortingsvalget har alle norske statsborgere som fyller 18 år i løpet av 2021, det vil si alle som er født 31.12.2003 eller tidligere, stemmerett. Dette gjelder alle som er eller har vært folkeregistrert som bosatt i Norge.

Manntallet er en liste over alle personer med stemmerett som er oppført i folkeregisteret i kommunen den 30. juni i valgåret.

Hvis du flytter til Frogn kommune og blir oppført i folkeregistrert her etter den 30. juni, vil du ha stemmerett i kommunen du flyttet fra. Hvis du flytter fra Frogn etter 30. juni, er det fortsatt i Frogn du vil ha stemmerett. Du må enten dra til den "riktige" kommunen på valgdagen eller bruke mulighetene du har til å forhåndstemme. 

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn i juli måned. Manntallet legges ut på Frogn rådhus (servicetorget) og Frogn bibliotek. Det er ikke anledning til å publisere manntallet på kommunens hjemmesider, men du kan kontakte Frogn kommune, tlf. 64 90 60 00, hvis du lurer på om du står i manntallet.

Utenlandsboende som har vært bosatt i utlandet i kortere tid enn 10 år, og som hadde siste folkeregistrerte adresse i Frogn, vil være oppført i manntallet for Frogn. Hvis du har vært bosatt i utlandet i 10 år eller mer vil du ikke være oppført i manntallet.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet eller det er andre feil, kan du sette fram krav til valgstyret om retting. Krav om retting gjelder kun vedrørende feil, ikke vedrørende flytting etter 30. juni 2021.

Krav om retting sendes skriftlig og begrunnet til Frogn valgstyre, pb. 10, 1441 Drøbak eller til postmottak@frogn.kommune.no

Hvem får valgkort og når får jeg det?

Alle som står i manntallet og som er registrert med en fast adresse i Norge får tilsendt valgkort. Valgkortet sendes normalt ut i juli måned. På valgkortet står det hvilken kommune du har stemmerett i. I år vil valgkortet primært bli sendt ut digitalt til Altinn eller din foretrukne digitale postkasse. Valgkortet kan deretter lastes ned til smarttelefonen din. For å få valgkortet digitalt kan du ikke ha reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret og du må ha oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen i registeret de siste 18 månedene. For å logge deg inn på du tilgang til koder til MinID eller BankID.

Når du får valgkortet er dette først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også hvilken valgkrets du tilhører. Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, enten på telefon eller på papir, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å få valgkortet på papir som tidligere?

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene kommer til å få valgkortet tilsendt på papir. Hvis du ønsker det, kan du logge deg inn i kontakt- og reservasjonsregisteret og reservere deg mot elektronisk post. For å logge deg inn må du ha tilgang til koder til MinID eller BankID.

Hvis du har vært bosatt i utlandet i 10 år eller mer faller du automatisk ut av manntallet. Da kan du søke om å bli oppført i manntallet. Med mindre du flytter tilbake til Norge må du gjøre dette i forkant av hvert valg.

Søknadsskjema for innføring i manntallet.

Søknaden sendes til Frogn kommune, pb. 10, 1441 Drøbak eller som epost til postmottak@frogn.kommune.no 

Du kan også søke samtidig med at du forhåndstemmer eller stemmer på valgdagen.

Hvordan stemmer jeg?

Avhengig av status for pandemien og smittesituasjonen i september vil det være en del ekstra å forholde seg til i valglokalene denne gangen, men bortsett fra smitteverntiltak vil valghandlingen ikke fortone seg annerledes for velgeren ved dette valget enn ved tidligere valg:

1) Når du kommer til valglokalet blir du vist inn i et stemmeavlukke. Valghandlingen skal foregå i enerom og usett.

2) Du tar en en stemmeseddel fra det partiet eller den gruppen du ønsker å stemme på og gjør de endringer som ønsker å gjøre.

3) Du bretter sammen stemmeseddelen slik at ingen ser hva du har stemt på og går til en valgfunksjonær, som stempler stemmeseddelen.

4) Du blir deretter krysses av i manntallet. I den forbindelse kontrollerer en valgfunksjonær at du står i manntallet og at du ikke allerede har avlagt stemme. Du må legitimere deg dersom en av valgfunksjonærene ikke kjenner deg og kan bekrefte identiteten din. Du må ikke ha valgkortet tilgjengelig når du skal stemme, men det er en fordel, fordi avkryssing i manntallet vil gå raskere. Det elektroniske valgkortet ligger på smarttelefonen din hvis du har lastet det ned.

5) Du legger selv stemmeseddelen i valgurnen.

Kan man få hjelp til å avlegge stemme?

Velger som på grunn av psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, kan etter eget ønske få hjelp av en stemmemottaker eller en annen person som velgeren selv peker ut. Hsuk at hjelperen har taushetsplikt.

Velgere som ikke er i stand til å bevege seg inn i valglokalet, kan avgi stemme umiddelbart utenfor. To valgfunksjonærer kommer i så fall ut og har med seg nødvendig valgmateriell, inklusive urne.

Må jeg legitimere meg i valglokalet?

Hvis ikke stemmemottakeren eller en annen valgfunksjonær kjenner deg og kan bekrefte identiteten din må du ha med et gyldig ID-bevis med bilde. Det må være et identitetsbevis med et visst offisielt preg. Vi anbefaler førerkort, bankkort med bilde, pass eller lignende.

Hvilke endringer på stemmeseddelen kan jeg gjøre?

Ved stortingsvalg kan velgerne endre rekkefølgen på kandidatene ved å sette nye nummer foran kandidatnavnet, eller stryke kandidatnavn ved å sette et merke i en rute til høyre for kandidatnavnet.

Hvordan kan jeg stemme fra utlandet?

Oppholder du deg utlandet, har du også mulighet til å delta ved valget. Du må imidlertid avgi forhåndstemme. Forhåndstemmegivning utenriks og på Svalbard starter 1. juli i valgåret. Utenriks kan stemmegivningen foregå til og med fredag 1. september. Hvis du er bosatt på Svalbard vil du finne informasjon om forhåndstemmegivning på Sysselmannens nettsider.

Uansett må velgeren selv sørge for å avgi stemme stå tidlig at stemmegivningen når frem til valgstyret innen kl. 17:00 dagen etter valget, dvs. 14. september.  

Stemme ved norsk utenriksstasjon/særskilt oppnevnte stemmemottakere

Det vanligste er å oppsøke en norsk utenriksstasjon (ambassade, generalkonsulat eller konsulat) og avgi stemme der. Imidlertid vil utenriksdepartementet også ha oppnevnt andre stemmemottakere, for eksempel ved sjømannskirker eller norske militærforlegninger i utlandet. Utenriksstasjoner og oppnevnte stemmemottakere vil ha materiellet du trenger for å kunne avlegge stemme og vil veilede deg om hvordan du avgir stemme.

Klikk her for mer informasjon om hvor og hvordan man stemmer i utlandet.

Brevstemming

Dersom du oppholder deg i utlandet og ikke har mulighet til å oppsøke en utenriksstasjon eller en oppnevnt stemmemottaker, kan du avgi stemme ved brevpost uten at stemmemottaker er til stede ved stemmegivningen. 

 1. Stemmesedler

Du kan enten bruke stemmesedler du har fått tak i fra norsk utenriksstasjon eller særskilt oppnevnt stemmemottaker eller du kan bruke et vanlig ark og skrive navnet på partiet du ønsker å stemme på.

2. Konvolutter

Når du skal brevstemme trenger du tre konvolutter som har tre ulike funksjoner, og dermed tre forskjellige benevnelser. Du kan bruke helt vanlige konvolutter.

a) "Stemmeseddelkonvolutten" brukes til å legge stemmeseddelen i.

b) "Omslagskonvolutten" brukes til å fylle ut nødvendige opplysninger om velgeren og til å legge stemmeseddelkonvolutten i.

c) "Ekspedisjonskonvolutten" brukes til å legge omslagskonvolutten i, og deretter sendes konvolutten til Frogn kommune.

3. Fremgangsmåte

1. Legg stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt. Konvolutten skal limes igjen.

2. Legg stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt.

3. Lim omslagskonvolutten igjen. (Er omslagskonvolutten åpen, blir stemmen forkastet!)

4. Skriv følgende opplysninger utenfor omslagskonvolutten.

  • At du stemmer ved brevpost.
  • Frogn valgstyre, pb 10, 1441 Drøbak
  • Dato og sted for stemmegivningen.
  • Ditt fulle navn (eventuelt også tidligere navn) og fødselsnummer (11 siffer).
  • Din adresse i Frogn 30.6.2021, eventuelt siste registrerte bostedsadresse i Frogn, dersom du har meldt flytting til utlandet. Dersom du har vært registrert bosatt i utlandet i mer enn 10 år, må du samtidig søke om innføring i manntallet. Søknaden må inneholde en forsikring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden kan skrives utenpå omslagskonvolutten, eller du kan skrive ut et søknadsskjema, fylle det ut og legge det i ekspedisjonskonvolutten sammen med med omslagskonvolutten.
  • Husk å signere på konvolutten!
  • Opplysninger om eventuelt vitne. Dersom det er mulig, bør du få et vitne til å bekrefte riktigheten av opplysningene på omslagskonvolutten. Vitnets adresse og fødselsdato påføres omslagskonvolutten. Det er ikke krav om at vitnet er norsk statsborger. Vitnet bør også signere.

5. Omslagskonvolutten legges en ekspedisjonskonvolutt som sendes til

Frogn valgstyre, Pb 10, N-1441 Drøbak, Norge

Stemmen er nå klar til å sendes med posten.

Husk at postgangen kan variere. Velgeren er selv ansvarlig for at brevstemmer kommer frem i tide!

Sametingsvalget

Samtidig med stortingsvalg avholdes det også valg til sametinget. Alle som er registrert i sametingets valgmanntall har mulighet til å stille til valg eller stemme. I Frogn kommune er det færre enn 30 registrerte i sametingets valgmanntall, og det vil derfor ikke være mulig å avlegge stemme til sametingsvalget på valgdagen, den 13. september. Velgere som er registert i sametingets valgmanntall i Frogn må derfor avlegge forhåndstemme. Tid og sted er de samme som for stortingsvalget. Frogn kommune sender brev med informasjon til alle som er registrerte i sametingets valgmanntall.

Se mer informasjon om sametingsvalget på Sametingets nettsider.

Statlig informasjon om stortingsvalget

Ønsker du å vite mer om stortingsvalget og valgordningen? Her er noen nyttige nettressurser:

Valg.no

Valgdirektoratets nettsider

Kommunal- og moderiniseringsdepartementets nettsider om valg og demokrati

Valgresultat.no

Har du spørsmål om valget?

Ta kontakt med Frogn kommune.

Tlf: 64 90 60 00

Epost: postmottak@frogn.kommune.no

Sikker digital post: Frogn kommune

Brev: Frogn kommune, pb 10, 1441 Drøbak