Koronavaksine

Frogn kommune er i gang med vaksinering mot koronavirus. Du kan nå registrere deg dersom du ønsker å bli vaksinert. Vaksinen er gratis.

Innhold

Slik kan du registrere deg for vaksine 

 

 Registrer deg for vaksine her                                           Change language Change language

Registrer deg via kommunens nettside
Dersom du ønsker vaksine kan du registrere deg via knappen over. Du må logge deg inn med BankID for å registrere deg.

Dersom du ikke har BankID kan pårørende logge inn med egen BankID og registrere deg.

Vaksinetelefonen
Hvis du selv eller noen du kjenner ikke har mulighet til å registrere deg digitalt kan du ringe vaksinetelefonen. Ring 957 13 000, tastevalg 2. Du kan ringe mellom kl 10.00 og 14.00, mandag til fredag.

Etter registrering, hva skjer videre? 
 • Når kommunen vet hvor mange vaksiner vi vil motta, sender vi ut tilsvarende antall invitasjoner for timebestilling til de som via kommunens nettside har registrert at de ønsker vaksine. 
 • Når du har registrert deg for vaksine vil du motta sms når det er din tur til å vaksineres. 
 • Vi følger helsemyndighetenes prioritering og fødselsår kronologisk så godt det lar seg gjøre. Hvis vi for eksempel vet vi kan tilby vaksiner til 150 innbyggere, sender vi ut 150 sms til den aldersgruppen vi er kommet til.
 • Når du har mottatt invitasjon til å velge time på sms skal det altså være minst et timealternativ til deg. Når du velger time, får du samtidig time til vaksinedose nr 2.
 • Ved å følge lenken i sms'en du mottar ser du hvilken type vaksine du får tilbud om å ta. Vi følger nasjonale retningslinjer for hvilke grupper som kan/skal ta de forskjellige typene vaksine.  
Dose 2: Utvider tidsintervall mellom første og andre vaksinedose slik at flere blir raskere vaksinert

Helse- og omsorgsdepartementet har etter råd fra Folkehelseinstituttet besluttet å utvide tidsintervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner mot Covid-19. Intervallet utvides fra 6 til 12 uker for å sikre at flere får koronavaksine så tidlig som mulig.

Nyere data på immunrespons etter vaksinasjon med mRNA-vaksine og etter gjennomgått covid-19 sykdom antyder lang varighet av antistoffer mot S-proteinet fra SARS-CoV-2, og at forskjellen i antistoffnivå fra 6 til 12 uker etter vaksinasjon kun er minimal. Andre land har også valgt en strategi med økt intervall mellom første og andre dose.

Utvidelse av intervallet mellom dose 1 og 2 for mRNA-vaksiner til inntil 12 uker gjelder for personer under 65 år uten underliggende sykdommer (prioriteringsgruppe 8-9, samt 18-44-åringer).

Ikke tilbakevirkende kraft: Endringen trer i kraft fra mandag 3. mai og vil ikke ha tilbakevirkende kraft for de som allerede er vaksinert med første vaksinedose. Det blir derfor ingen endring i vaksinasjonstidspunkt for de som har fått booket vaksinasjonstime etter første dose.

Ønsker du å bidra i vaksineringsarbeidet i Frogn kommune?

Frogn kommune søker helsepersonell til vaksinekontoret. Kanskje er du student eller pensjonist med relevant utdanning? Kanskje er du permittert men har helsefaglig kompetanse? Vi forbereder oss på ulike scenarier i arbeidet med vaksinering, og hvordan vi kan sikre forsvarlig vaksinering til våre innbyggere.  

Arbeidsoppgaver:

 • Vaksinering
 • Registrere/logistikk
 • Veiledning på telefon

Eksempel på kvalifikasjoner:

 • Sykepleier
 • Helsesykepleier
 • Vernepleier
 • Medisinstudenter
 • Sykepleiestudenter
 • Andre helsefagarbeidere/studenter (over 18 år)
 • Administrasjon

Personlige egenskaper: Vi søker helsepersonell for rask tiltredelse. Du må være fleksibel, endringsvillig og motivert til å gå inn i ulike situasjoner.

Vi kan tilby: Midlertidig engasjement, tilkallingsvikar, med lønn i tråd med gjeldende avtaleverk. Gyldig, oppdatert politiattest i forbindelse med ansettelse.

Er du interessert, send mail snarest til avdelingsleder vaksinasjon: Christine M. Haugan, e-post: christine.haugan@frogn.kommune.no

Advarsel om svindelforsøk i forbindelse med vaksinering

Politiet, Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) og kommuneoverlegene har bedt alle kommuner om å advare om svindelforsøk i forbindelse med vaksinering.

Kriminelle ringer opp innbyggere og tilbyr vaksineavtale, og ber deretter om kontonummer og personlige opplysninger. Kontakter noen deg og tilbyr vaksinering mot betaling, er dette forsøk på svindel. Det er gratis å vaksinere seg mot korona.Vaksineteamet ringer fra både fasttelefon og mobil, men vil aldri be om kontonummer, kortnummer eller andre lignende opplysninger.

Kjenner du noen som kanskje ikke får med seg denne informasjonen, ber vi om at du videreformidler budskapet om at vaksine er gratis i Frogn kommune, og at vi derfor aldri ber om betalingsinformasjon over telefonen.

Vaksinasjonsstatus (oppdateres ukentlig)

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 18. juni 2021: 

 

(Merk: Dette er prosent av befolkningen vår i hver gruppe, ikke prosent av registrerte til vaksinering)

Vaksinerte innbyggere: 7047 personer med dose 1 (innbyggere og helsepersonell) - totalt 44,2 % av den totale befolkningen i Frogn. 

Nå er over 50% av innbyggerne i Frogn over 18 år vaksinert! Vi har til nå satt ca 11 120 vaksinedoser i Frogn kommune, over 7000 innbyggere har fått første dose og rundt 4500 innbyggere har fått to doser og er med det fullvaksinert.

Registrer deg for vaksine: Over 10 100 innbyggere har registrert at de ønsker vaksine og med det har om lag 72% av befolkningen registrert seg. Vi ønsker flere! Nå går det raskt fremover, også i yngre aldersgrupper. Ønsker du vaksine, registrer deg her

Dagens tall: Vi er nå i gang med vaksinering av prioriteringsgruppe 9 (45-54år). Alle i prioriteringsgruppe 8 skal ha fått invitasjon, men ikke alle har booket seg time. Som vi har varslet tidligere, er det viktig å booke time helst samme dag, eller dagen etter mottatt invitasjon. For å sikre at vi har innbyggere klare til å ta imot vaksine, må vi etterhvert invitere flere slik at timene blir fylt opp.

Kommende uke får vi vaksinert i overkant av 1000 personer med dose 1. Vi venter fremdeles på beskjed om antall vaksiner som tildeles Frogn i uke 26 (fra 28. juni) Vi tror fremdeles at vi vil kunne begynne på prioriteringsgruppe 10 i uke 26, så ny gruppe 11 ( 25-39 år) raskt etter det. Vi regner med at alle som ønsker det vil ha fått tilbud innen midten av august. 

Vaksineintervall: Fra kommende uke økes igjen intervallet til 12 uker slik regjeringen har besluttet. Det vil si at alle som får sitt første stikk til uka, vil få sin time nr 2 flyttet. Vi vil minne om dette under vaksineringen neste uke og deretter gjøre om på timene.

Din plass i køen: Etter fredagens tekniske utfordringer med feilaktig sms om timebooking, har vi gått gjennom de som har booket seg time og forsøkt å avlyse de timene som feilaktig ble bestilt via linken som ble sendt ut pga teknisk feil i systemet. - Vi er glade for at mange ønsker vaksine, og vet at mange er utålmodige. Samtidig er vi opptatt av at korrekt rekkefølge etterfølges. Dessverre er det i underkant av 10 personer som benyttet seg av den feilsendte linken og som vi ikke klarte å fange opp. Noen har nok håpet på at det ikke ble oppdaget. Alle som fikk linken tilsendt, fikk også SMS om å se bort fra innkallingen. Omfanget er heldigvis ikke stort. Linken skal ikke benyttes og vi vil fortsette å kontrollere at de som booker time er i rett prioriteringsgruppe, understreker kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. 

Fullvaksinert og på reisefot? Se informasjon om koronaseritfikat/vaksinepass her

Gruppe Status pr. 18/6
1.  Beboere i sykehjem Ferdigvaksinerte
2.  Alder 85 år eller eldre Ferdigvaksinerte
3.  Alder 75-84 år Ferdigvaksinerte

4a. Alder 65-74 år

97%

4b. Personer mellom 18 og 64 år med høy risiko for alvorlig forløp 105%
5.  Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 87%
Gruppe  
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom 89%
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom 71%
8. Alder 55-64 år 63%

9. Alder 45-54 år

10%

10. Alder 18-24 og 40-44 år

11. 25-39 år

Helsepersonell vaksinerte, antall

0,4%

0%

620

 

15. juni 2021: Intervallet mellom dose 1 og 2 er nå justert tilbake til 12 uker. Dette er besluttet av sentrale helsemyndigheter. 

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 11.  juni 2021: 

 

(Merk: Dette er prosent av befolkningen vår i hver gruppe, ikke prosent av registrerte til vaksinering)

Vaksinerte innbyggere: 5927 personer med dose 1 (innbyggere og helsepersonell) - totalt 39, 2 % av befolkningen i Frogn. 

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 11.06.21

Denne uken har 435 innbyggere fått sin første dose i Frogn. Med det er vi oppe i 5322 innbyggere som har fått vaksine i kommunens regi. Totalt antall vaksinerte innbyggere er høyere. Det skyldes at innbyggere som er helsepersonell fått vaksine der de jobber, og innbyggere i prioriteringsgruppe med fastlege i annen kommune har fått vaksine av sin fastlege. Ser vi på SYSVAK sin oversikt over vaksinerte bosatt i kommunen er nå 48,9% av innbyggere over 18 år vaksinert.

Vi vil kommende uke så vidt kunne begynne på prioriteringsgruppe 9 (45-54 år) samtidig som vi de resterende registrert i gruppe 8 får sin første dose.

I uke 25 (fra 21. juni) vil vi kunne påbegynne vaksinering av ca 1000 innbyggere med dose 1. Vi forventer å begynne med gruppe 10 (alder 18-24 og 40-44) i uke 26 (fra 28. juni).

- Dersom du tilhører en prioriteringsgruppe som vi er ferdig med og først registrerer deg nå, vil du få innkalling til å velge time så snart det legges ut flere vaksinetimer.

- Dersom vi holder på med vaksinering av din prioriteringsgruppe ber vi deg om å være tålmodig og vente på innkalling. Vaksinetelefonen kan ikke svare på når det blir din tur.

- Vi ser at systemet kommunen benytter av og til glipper dessverre. Dersom vi melder at vi er ferdig med den gruppen du tilhører, du har registrert deg til vaksinasjon på kommunens hjemmeside og likevel ikke har fått invitasjon til å velge time, ber vi deg om å ta kontakt med vaksinetelefonen. 

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 07.06.21

Av innbyggere over 18 år er nå ca 40% vaksinert. Det går fremover og innen noen uker vil tempoet øke ytterligere.

Vi har nå vaksinert nesten ¼ av innbyggerne i prioriteringsgruppe 8 (55-64 år) og fortsetter med disse neste uke. Denne uken og uke 24 mottar vi hhv 131 og 150 hetteglass og med det regner vi med å vaksinere i overkant av 400 nye innbyggere med dose 1 denne uken og i uke 24 i overkant av 700. Det vil si at vi regner med å begynne med prioriteringsgruppe 9 (alder 45-54år) fra uke 25 (fra 21. juni). 

I aldersgruppa 55-64 år har 84% meldt seg til vaksinasjon mens det i prioriteringsgruppe 10 (alder 18-24 + 40-44) bare er 45% som har registrert at de ønsker vaksine. For alle aldersgruppene samlet har hele 84,8% av befolkningen registrert at de ønsker vaksine. Det er altså mange under 50år som enda ikke har registrert seg ennå! Vi minner om at vi kaller inn til vaksinasjon basert på denne registreringen - så hvis du ikke har registrert at du ønsker vaksine, får vi heller ikke kalt deg inn... 

Intervallet mellom dose 1 og 2 er nå justert til 9 uker. Dette er besluttet av sentrale helsemyndigheter for å raskest mulig tilby alle første dose, nå når de med økt risiko er beskyttet. Vi har nå gode data på god beskyttelse av vaksinen allerede etter dose 1; se mer informasjon om dette på FHI.no. For Frogn betyr dette at vi i sommer fra uke 29 vil bruke alle dosene til dose 1-vaksinering. Etter hvert når alle har fått tilbud om første dose kan dette intervallet bli enda kortere igjen. Hvis så skjer, vil de det gjelder få varsel pr SMS om flytting av time. Det vil skje med bytte av dato, men ikke vaksinasjonsdag og tidspunkt.

4. juni 2021: Fordi registeringsverktøyet kommunene bruker i forbindelse med koronavaksinering har hatt tekniske problemer de siste dagene, vil ikke tallene for Frogn være klare før mandag 7. juni. Det jobbes på spreng, men det er fortsatt mange registreringer igjen. Vi beklager dette.

2. juni 2021: I dag har det vært lange køer utenfor vaksinasjonssenteret på Smia. Dette skyldes at serveren på registreringsverktøyet kommunene benytter, har vært rammet av tekniske problemer og ligget nede i hele dag. Dette er utenfor vår kontroll - og vi takker alle som ble berørt for tålmodigheten!

De ansatte ved vaksinasjonssenteret på Smia har derfor måtte operere med manuelle lister, noe som naturlig nok tar lengre tid for hvert enkelt sprøytestikk. Det innebærer også en stor jobb med etterregistrering. Tallene og den ukentlige vaksinasjonsstaus vil derfor ikke være klare før tidligst torsdag ettermiddag/kveld, kanskje senere. Foreløpige, ubekreftede tall viser at det til sammen er satt opp mot 1100 doser denne uken; dette omfatter både dose 1 og dose 2. 

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 27.05.21

Vaksinerte innbyggere: ca 5211 personer med dose 1, hvorav 2790 som nå også fått dose 2 (innbyggere og helsepersonell)

Denne uken har 750 av 770 doser gått til vaksinering med dose 2. Det er derfor lite endring i oversikten vår. Neste uke (uke 22) derimot vil ca 540 innbyggere få sin første dose og vi gjør ferdig prioriteringsgruppe 7 og begynner på prioriteringsgruppe 8 (55-64år uten underliggende sykdom). I uke 23 vil nye 430 ca få sin første dose. Det betyr at vi trolig begynner på prioriteringsgruppe 9 (45 til 54år) i uke 24.

Fremover er det lagt opp til at FHI kan gi oss informasjon om ca hvor mange doser Frogn kommune kommer til å motta med lengre varsel enn kun 1 til 1 ½ uke som vi har hatt til nå. Det betyr at vi snart kan begynne å dele ut timer til vaksinasjon litt lenger frem i tid når vi nå begynner å nærme oss sommeren. Det medfører noe mer usikkerhet i forhold til hva vi faktisk får, men gir både oss og innbyggerne bedre mulighet til å planlegge og det setter vi pris på.

Det er derfor veldig viktig at man bestiller time raskt når man får tilbud om det - og overholder timeavtalene som blir satt opp!

Ser vi på det nasjonale vaksinasjonsregisteret er nå 1 av 3 frogninnbyggere vaksinert og ca 40% av befolkningen over 18år.

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 20.05.21

Denne uken har mer eller mindre alle dosene vi mottok gått til vaksinering med dose 2, hovedsakelig til helsepersonell (som fikk 1. dose med Astra Zeneca) samt noen få innbyggere med 1. dose; helt konkret 22 personer.

Men fra svært få vaksinedoser denne uken og også neste, ser vi endelig en økning! Uken deretter – fra 1. juni - er det nemlig varslet at vi mottar 540 doser, som da vil gå til 1. dose i prioriteringsgruppe 7 og 8.

NB: Viktig info!

 • Nå må folk registrere seg for vaksine! Det gjøres via hjemmesiden vår - og vi mangler mange innbyggere fra 54 år og yngre.

 • Når du får sms om at det er din tur, oppfordrer vi deg til å velge time så raskt du kan etter mottatt sms. 24 timer etter varsling på SMS, vil vi invitere flere til vaksinasjon for å sikre at vi hele tiden har innbyggere klare til å ta imot vaksine. Dette er også viktig slik at våre innbyggere kan planlegge litt i tiden fremover; dette blir ekstra viktig i sommer.

Frogn kommune er i siste oversikt fra regjeringen blitt en såkalt null-kommune. Det betyr at vi verken får eller må avgi vaksinedoser fremover, og fortsetter som planlagt. Frogn var i første omgang blant de kommune som skulle få tilført flere doser, men er nå tatt ut av denne oversikten. Ingen kommuner har kunnet argumentere seg ut eller inn av listen – det er smittesituasjonen i en valgt periode som gjelder.

- Algoritmen er basert på tre faktorer; smittetrykk, antall vaksinerte og tid i nasjonale tiltak. Av hensyn til regionen førte dette til at Frogn måtte være nedstengt over lengre tid med strengere tiltak. Da hadde jeg nok forventet at dette gikk begge veier, sier ordfører Hans Kristian Raanaas, som er skuffet på vegne av våre flinke innbyggerne i Frogn. Tidligere i uken sendte ordføreren brev til Helsedirektoratet med kommunens syn på saken. 

Tidligere statusoppdateringer for vaksinering

Vaksineinformasjon mai 2021

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 12.05.21

Vi nærmer oss 5000 vaksinerte av Frogn kommune; vi har nå vaksinert ca 4900 personer med dose 1. Ser vi på oversikten til det nasjonale vaksinasjonsregisteret (SYSVAK), så er snart 1 av 3 innbyggere i Frogn vaksinert med minst en dose.

De neste 2 ukene går mer eller mindre alle dosene vi mottar til vaksinering dose 2. Vi skal vaksinere innbyggerne som fikk dose 1 i uke 14 og 15 og alt helsepersonell som fikk AstraZeneca som dose 1 de samme ukene.

Vi kom denne uka i gang med vaksinering i prioriteringsgruppe 7. Når vi går over til prioriteringsgruppe 8 – de som er fra 55 til 64 år - økes intervallet mellom dose 1 og 2 til 12 uker i tråd med de nye føringene for det nasjonale koronavaksinasjonsprogrammet. Se mer om vurderingen bak denne anbefalingen fra FHI her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/utvider-tidsintervall-mellom-forste-og-andre-vaksinedose-slik-at-flere-blir/

NB: Nå må folk registrere seg for vaksine! Det gjøres via hjemmesiden vår - og vi mangler mange innbyggere fra 54 år og yngre. Nå haster det forhåpentligvis litt mer med å få disse på vaksinelistene. Tilgang på ytterligere vaksinedoser er ikke bekreftet fra FHI foreløpig.

Basert på nye modelleringsresultater har FHI i dag anbefalt å endre rekkefølgen for vaksinering av personer i aldersgruppen 18-44år. De anbefaler nå følgende:

 1. Gruppen 18-24 år vaksineres samtidig med gruppen 40-44 år
 2. Gruppen 35-39 år vaksineres samtidig med gruppen 25-34 år

Les mer her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/18-aringene-bor-vaksineres-samtidig-med-44-aringene-anbefaler-folkehelseins/

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 06.05.21

Vi har til nå vaksinert 4732 innbyggere i prioriteringsgruppe 1-6. Dette utgjør 30% av befolkningen i Frogn. Ca. 1300 av disse har også fått dose 2.

Denne uken gikk ca 50% av mottatt vaksineleveranse til å vaksinere dose 2. Neste uke har vi litt større andel til dose 1-vaksinering og ca 370 innbyggere vil da motta sin første dose. I uke 20 vil derimot flesteparten av mottatte vaksiner gå til dose 2 slik tildeling av vaksiner ser ut nå. Da skal over 500 personer få sin dose 2.

Vi har altså nå kommet til og begynt med vaksinering av prioriteringsgruppe 6. I vår prioriteringsgruppe 4 ligger også de som fyller 65 år i år. De registrerer vi i vår oversikt under prioriteringsgruppe 4, men vil på oversikten fra SYSVAK være i alderskategorien 55-64år. Alle i prioriteringsgruppe 5 skal ha fått tilbud om time til vaksinering. Når andelen her likevel enn så lenge bare er på 76% så skyldes dette blant annet:

 • noen har allerede fått vaksine (f.eks. fordi de har fått som prioritert helsepersonell)
 • noen har valgt time neste uke
 • noen har foreløpig ikke svart på tilbudet om booke time på SMS fra kommunen

Når vi nå kaller inn til vaksinering i prioriteringsgruppe 5, 6 og 7, følger vi listene vi har fått fra fastlegekontorene. Det er en stor jobb for fastlegene å gå gjennom alle pasientene på sin fastlegeliste. De har derfor hjelp av elektronisk uttrekksverktøy - som kan fange opp flere enn dem som faktisk skal prioriteres av hensyn til sin helse. Det kan derfor skje at noen feilaktig havner på en prioriteringsliste og får tilbud om vaksine. Vi har ikke grunn til å tro at dette gjelder mange, men disse listene er uansett vanskelig å overprøve for kommunen. Dersom man får tilbud om vaksine nå og ikke har underliggende sykdommer, ber vi om at man solidarisk venter på sin rettmessige plass i vaksineringen. OBS! Du kan ha underliggende sykdommer eller risiko som fastlegen har tenkt på og derfor har satt deg på liste over de som skal prioriteres, så vi anbefaler å ta kontakt med fastlegen om denne situasjonen skulle oppstå.

Oversikt over tilstander som gjør at man skal prioriteres til vaksinering: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
Vaksineinformasjon april 2021

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 29.04.21

Vi har denne uken satt 678 vaksinedoser:

 • 480 var dose 1 til nye innbyggere i prioriteringsgruppe 4 og 5
 • 193 doser var dose 2 til i hovedsak innbyggere i prioriteringsgruppe 3.

Vi har i regi av kommunen til nå vaksinert 4226 personer med dose 1. 1185 har nå også fått dose 2. (innbyggere og helsepersonell). Det vil si at vi totalt har satt rett over 5400 vaksinedoser totalt.

Vi er godt i gang med prioriteringsgruppe 5 og de fleste som gjenstår i denne gruppen vil få vaksine neste uke. Vi begynner deretter med innkalling av innbyggere i prioriteringsgruppe 6. (45-54 år med økt risiko)

Hvis vi ser på SYSVAK statistikken er nå ca. 27% av befolkningen i Frogn vaksinert - og det utgjør ca 33% av befolkningen over 16 år.

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 22.04.21

Vi har vaksinert 3222 innbyggere. Ca. 800 har også fått dose 2.

Vi gjør oss nå straks ferdig med prioriteringsgruppe 4 og har begynt å invitere de i prioriteringsgruppe 5.

Antall vaksinerte i uke uke 15 endte på 624 personer. Mange av dem var i prioriteringsgruppe 4, det vil si de som er i aldersgruppe 64 til 74 år og de mellom 18 og 64 med særlig høy risiko.

Denne uken (uke 16) vaksinerte vi 574 personer, også her mange i prioriteringsgruppe 4.

Vi har nå begynt å kalle inn innbyggere i prioriteringsgruppe 5: Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand.

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 15.04.21

Nå er ca 2660 innbyggere vaksinert i regi av kommunen. For tiden kaller vi inn de som er 66 år og eldre. Samtidig kaller vi inn fra fastlegenes lister over de mellom 18 og 64 år med særlig høy risiko for alvorlig forløp av korona.

Grunnet FHI sin beslutning om økt intervall mellom dose 1 og dose 2 av mRNA vaksinene fra Pfizer/BioNTech og Moderna, er det få som har mottatt dose 2 de siste ukene. Denne uken er det ingen som har fått dose 2.

At intervallet mellom vaksinedosene til Pfizer/BioNTech har økt fra 3 til 6 uker gjør også at tempoet på vaksineringen er gått opp, og vi kan tilby flere å komme i gang med vaksinering. Det er vi glade for!

De nyeste studiene tyder på at vaksinen har veldig god beskyttelse allerede 1-2 uker etter dose 1; helt opp til 80% beskyttelse. For den enkelte betyr med andre ord det økte intervallet mellom vaksinene lite, nettopp fordi beskyttelsen raskt er så god. For samfunnet betyr det mye, fordi vi raskere kan vaksinere flere.

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 08.04.21

Se ogå oppdatert statistikk på FHI sine nettsider (fhi.no)

Vi har kommet godt i gang med prioriteringsgruppe 4 og har vaksinert 600 innbyggere i denne gruppen, som utgjør 30% av prioriteringsgruppe 4 (både alder og særlig høy risiko).

Neste uke får vi også godt med vaksiner og forventer å kunne vaksinere om lag ytterligere 600 innbyggere

Vi er for tiden i gang med å kalle inn de som er ca 70 år og eldre. Parallelt kaller vi også inn pasienter fra fastlegenes lister over de som har særlig høy risiko. (*stjernemerkede diagnoser på FHI sin oversikt)

Vi ber innbyggere over 18 år som ønsker vaksine om å registrere seg, uavhengig av hvilken prioriteringsgruppe man tilhører (klikk her for registrering).

Man må personlig registrere seg eller få hjelp til dette av noen man stoler på, evt. av vaksinetelefonen. Fastlegene kan ikke gjøre ikke dette på vegne av pasientene sine.

Vaksineinformasjon mars 2021

31. mars 2021: Frogn kommune har nå nå vaksinert om lag 1550 innbyggere med dose 1.
796 har fått dose 2. 

Vi er mer eller mindre ferdig med prioriteringsgruppe 3 og er i gang med prioriteringsgruppe 4. Her er både aldersgruppe 65 til 74 og de med særlig høy risiko i alder 18-64. Vi har hittil vaksinert ca 6% av prioriteringsgruppe 4. 

Vi har videre vaksinert totalt 462 helsepersonell – hvorav 264 med AstraZeneca. De øvrige har fått Pfizer. 193 av disse er fullvaksinert med 2 doser.  

Vi har i kommunal regi så langt satt 3001 doser med vaksine. Neste uke er det varslet mottak av hele 75 hetteglass. Det betyr rundt 500 vaksinasjonsdoser, og så å si alle disse dosene vil bli brukt som dose en.

25. mars 2021: Vi har nå vaksinert 1774 med første dose i Frogn (hvorav 1319 innbyggere med dose 1 og 455 helsepersonell). Dermed har nå 85% av innbyggerne i prioriteringsgruppe 3 fått sin første dose. 

Vi begynner vaksinering av  prioriteringsgruppe 4 neste uke. Det vil si de som er i aldersgruppe 64 til 74 år og de mellom 18 og 64 med særlig høy risiko. 

Vi forventer å motta flere hetteglass i uke 13 og 14. Vi vaksinerer også i påsken og har håp om å vaksinere minst 250 neste uke og omtrent det dobbelte i uke 14. 

18. mars 2021: 1013 innbyggere har fått første stikk, ca 750 har fått også andre dose av oss i Frogn. Vi har pr nå vaksinert tilnærmet alle som ønsker det i gruppen over 85 år og nesten 60 % av innbyggerne i prioriteringsgruppe 3 (alder 75 til 84 år).  454 helseansatte i utsatte stillinger er også vaksinert. (264 av disse med AstraZeneca).

Når vi kan begynne å vaksinere de neste prioriteringsgruppene, avhenger helt av hvor store leveringer vi får i ukene som kommer. Vaksinen fra AstraZeneca er fortsatt på pause, og vi avventer konklusjonen om videre bruk fra FHI og Legemiddelverket.

Den gledelige nyheten er at det ser ut til at vi vil motta mer av vaksinen fra Pfizer de to kommende ukene. Da vil tempoet på vaksinering av de i gruppe 3 (+75) ta seg opp, og det vil bli vaksinert også i påskeuken.

Vi ønsker at alle over 18 år som ønsker vaksine registrerer seg på vår hjemmeside. Vaksinen er gratis. På kommunens nettside https://www.frogn.kommune.no finner du en link for registrering.

Når er det din tur? Når vi vet hvor mange vaksiner vi kommer til å motta, sender vi ut tilsvarende antall invitasjoner til å velge time blant dem som har registrert at de ønsker vaksine. Vi følger årskullene kronologisk så godt det lar seg gjøre. Vi kan ennå ikke si når vi vil komme til de forskjellige prioriteringsgruppene. Det avhenger av de nasjonale vaksineleveransene og hvor mye vi mottar av dette.

11. mars 2021: 810 personer er vaksinert i Frogn pr nå, og vi fortsetter arbeidet med prioriteringsgruppe 3. 

Det er meldt inn bekymring i forhold til bivirkninger av Astra Zeneca-vaksinen. Frogn kommune har ingen ytterligere Astra Zeneca-vaksineringer planlagt denne uken. Vi avventer konklusjon fra FHI og Legemiddelverket før vi planlegger videre vaksinasjon med denne vaksinen, men fortsetter med mottatte Pfizer-vaksiner neste uke

10. mars 2021: Kommunen mottar for tiden to ulike typer vaksiner - Pfizer/BioNTech og AstraZeneca - og etter nye nasjonale retningslinjer om vaksinasjon, kan nå begge benyttes av alle prioriteringsgrupper (oversikt over risikogruppene finner du på kommunens hjemmeside og FHIs nettsider).

Ifølge nye studier gir AstraZeneca-vaksinen like god beskyttelse mot alvorlig forløp av covid-19 hos eldre som koronavaksinen fra BioNTech/Pfizer. Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler nå å gi til denne vaksinen alle over 18 år. Det blir dermed lik bruk fremover for de godkjente koronavaksinene. 

Rundt 200 helsepersonell i Frogn er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen. Nå som vi er ferdig med å vaksinere prioritert utsatt helsepersonell, vil altså denne vaksinen bidra til at vi får vaksinert flere innbyggere i hh til prioriteringsrekkefølgen. Vi håper å motta vaksiner i større leveranser så snart som mulig, og vil da være klare til gi disse til våre innbyggere. 

Målet er at alle våre innbyggere skal få tilbud om vaksine; tidspunktet er basert på alder. De som har en underliggende risikofaktor og derfor prioriteres, skal i tillegg få et tilbud tidligere.

Innbyggere under 65 år med risikofaktorer (prioriteringsgruppe 4, 5, 6 og 7) samt gjestepasienter

De med underliggende sykdommer eller tilstander som gir økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, blir identifisert av egen lege, som kjenner deres sykehistorie. Nettopp fordi det er fastlegene som vet hvem disse er, har Frogn i likhet med de fleste kommuner i vår region, besluttet at kommunen vil tilby vaksine til både innbyggere og gjestepasienter (pasienter bosatt i annen kommune) som er i risikogruppene og har fastlege i Frogn. I Frogn vil vi vaksinere disse ved det kommunale vaksinekontoret på vegne av våre fastleger. 

Innbyggere i Frogn som selv er gjestepasienter (har fastlege i annen kommune) og er i risikogruppe 4, 5, 6 og 7 vil stort sett få tilbud om vaksine av sin fastlege eller av kommunen fastlegen holder til i. De som ikke får dette tilbudet fordi kommunen fastlegen holder til i kun tilbyr vaksine til egne innbyggere, vil få tilbud om vaksine i Frogn. Vi har oversikt over hvilke kommuner ikke vaksinerer gjestepasienter

4. mars 2021: Totalt 769 innbyggere har fått dose 1 i Frogn. 635 innbyggere har fått dose 2 innen utgangen av uke 9, og er med det fullvaksinert (iflg tall fra FHI 3. mars: https://bit.ly/307BHFX).

Vi har pr i dag vaksinert ca 40 % av innbyggerne i risikogruppe 3 (alder 75 til 84 år). Når vi kommer til prioriteringsgruppe 4 avhenger helt av hvor store leveringer vi får i ukene som kommer.

Vaksineinformasjon februar 2021

17. februar 2021: Foreløpig har vi mottatt relativt få doser med vaksiner; totalt 788 personer har påbegynt vaksinering i Frogn så langt - se her for vaksinasjonsstatus etter uke 5-6 2021 .

 • Alle aktuelle beboere på Ullerud helsebygg er fullvaksinert
 • Eldre hjemmeboende over 85 har påbegynt vaksinering hos sine fastleger, noen ved det kommunale vaksinasjonskontoret på Smia
 • Noe utsatt helsepersonell har fått tilbud om vaksinasjon
 • De aller fleste over 80 år har fått første dose
 • I uke 8 vil mottatte vaksinedoser kun gå til dose 2-vaksinering*

*Hvert hetteglass gir 6-7 vaksinedoser. Hver person behøver to vaksinedoser med minimum tre ukers mellomrom.

Vi vaksinerer nå risikogruppe 3, alder 75 til 84 år:

 • Vi i gang med de eldste 70-åringene, og frem til nå har en del av de på 79 år fått tilbud om dose 1.
 • Vi vaksinerer neste alderskull fortløpende.
 • Innen utgangen av uke 7 har vi vaksinert ca 38% av hjemmeboende i alderen 75-84 år.

Vi får ingen vaksiner til dose 1 i uke 8 - så vaksinering av neste årskull vil bli i ukene etter det. Vi vet heller ikke hvor mange vaksiner vi får ved neste leveranse, og kan derfor ikke si når vi kan vaksinere neste årskull eller når det er din tur på lista.

Mange har allerede registrert seg, men vi oppfordrer alle over 18 år til å registrere seg om de ønsker vaksine. Vaksinen er gratis.

5. februar 2021: Dagens gla'nyhet! Alle over 85 år som ønsker vaksine er nå vaksinert i Frogn!

Beboere på Ullerud – ☑️

Fastlegenes lister på pasienter over 85 – ☑️

Innbyggere 85 + med fastlege i annen kommune – ☑️

- Dette betyr en litt lettere hverdag for en av våre mest sårbare grupper, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl og viser til at dette også vil medføre lettelser i tiltakene på sykehjemmene fremover. - Fastlegene i Frogn har gjort en stor innsats for å nå alle i den eldste aldersgruppen; og vi har nå vaksinert tilnærmet 100 prosent av dem over 85, sier kommuneoverlegen. Hun og resten av vaksineteamet er strålende fornøyd med oppslutningen så langt - og nå venter neste vaksinasjonsgruppe; alder 75 +.

Vi har bedt alle innbyggere som ønsker vaksine om å registrere seg. Hittil har vi fått registreringer tilsvarende nesten 90% av innbyggere i aldersgruppen 75-84 år og rundt 80% i gruppen 65-74. Vi understreker at alle som ønsker vaksine, selv må registrere seg – se link https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/ De som ikke klarer å registrere seg digitalt og ikke har noen til å hjelpe seg, kan ringe tlf. 957 13 000, tastevalg 2. Du kan ringe mellom kl 09.00 og 15.00, mandag til fredag.

💉Kommunalt vaksinasjonskontor

Denne uken åpnet det kommunale vaksinasjonskontoret på Smia - og vaksinering i aldersgruppen 75+ er allerede i gang her: - Vi har totalt vaksinert 203 innbyggere i kommunen denne uken, 78 av disse ved vaksinekontoret, oppsummerer vaksineleder Guro Storhaug Hagen. - Av dem som har registrert seg så langt, vil alle på 81+ bli invitert til dose 1 på Smia i løpet av neste uke. Vi begynner så på gruppen 80 år og jobber oss nedover i aldersrekkene, forteller Hagen.

Det er nå ønskelig at yngre aldersgrupper som ønsker vaksine mot covid-19, også registrerer seg for vaksinering, samme link som over. Vaksinen er gratis.

💉Flere vaksinedoser

Det er også en god nyhet at FHI varsler at antall vaksinedoser til Frogn vil øke fremover. I uke 6 får vi 43 hetteglass (9 av disse er avsatt til dose 2), som hver seg gir 6 vaksinedoser. I uke 7 er det beregnet mottak av 38 hetteglass (17 avsatt til dose 2). Vi har forventninger om at aldersgruppen 75+ er ferdig vaksinert med første dose i løpet av medio mars, og at vi da kan starte på gruppen 65+, forteller kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. - Kommunene vil etterhvert også motta vaksinen fra Astra/Zeneca. Den vil trolig, i hvert fall i første omgang bare gis til de under 65 år – det betyr at vi starter vaksinering for de under 65år så fort vi kan etter at vi mottar denne, sier kommuneoverlegen - og minner om at alle – uansett alder - nå kan registrere seg for vaksine, selv om det selvfølgelig ennå vil ta litt tid før vi kommer til de yngre aldersgruppene.

Vaksineinformasjon januar 2021

24. januar 2021: 2934 personer i Frogn kommune har pr i dag registrert seg for koronavaksine! 1759 av disse er over 65 år - noe som utgjør nesten 60 % av aldersgruppen - og det er kjempebra!

Men mange lurer sikkert fortsatt: Når kan jeg få vaksine? Hvordan bestiller jeg time? Hva gjør jeg om ikke har fastlege i Frogn? Vi har registrert mange slike spørsmål i forbindelse med vaksinasjonsprosessen vi nå er inne i - og her er svar på mange av dem! PS: Link til registrering for vaksine ligger også her om du også vil registrere deg. Husk BankID!👍

Registrer deg for vaksine her

Etter registering, og når det nærmer seg din plass i køen, vil du motta informasjon og link for bestilling av time.

Ferdig vaksinert? Se hva som gjelder her

Er du allerede vaksinert mot covid-19? Da bør du lese dette! Gjennomgått infeksjon eller vaksine gir ikke noen garanti mot covid-19 eller mot å kunne spre smitte videre. Derfor må også vaksinerte følge de smittevernrådene som til enhver tid gjelder og teste seg dersom man får symptomer som kan passe med covid-19. 

Hvilke råd gjelder hjemme?

 • I private hjem og i bilen kan beskyttede personer ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen.
 • Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.
 • Beskyttede personer bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med.
 • Beskyttede personer kan behandles som hustandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede
 • Hvis du bor i en kommune som har forskriftsfestet hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til det.

Hvilke råd og regler gjelder ute blant folk?

 • Beskyttede personer er ikke lenger frarådet å foreta unødvendige reiser i Norge. Men på reisen gjelder de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.
 • Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene, og bruk av munnbind.

Unntak fra karantene for vaksinerte:

 • Smittekarantene:
  • Fullvaksinerte har unntak for smittekarantene som ellers gjelder for nærkontakter av en smittet.
  • De som regnes som «beskyttet» kan også få unntak hvis de tar PCR-test mellom døgn 3 og 7.
 • Ventekarantene:
  • Unntak dersom husstandsmedlemmet i smittekarantene og/eller husstandsmedlemmet i ventekarantene er vaksinert for minimum 3 uker siden («beskyttet»)
 • Innreisekarantene:
  • Unntak for utenlandsk helsepersonell i arbeidstida dersom strengt nødvendig for kritisk samfunnsfunksjon (§ 6e tredje ledd), forutsatt negativ test ved ankomst til Norge.

Flere råd og regler for deg som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19, finner du her: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/vaksinert-eller-gjennomgatt-covid-19/

Koronasertifikat/koronapass

Koronasertifikatet skal vise om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har tatt negativ koronatest. Foreløpig viser sertifikatet om du har tatt koronavaksine, og om du har fått negativt resultat på koronatest tatt de siste sju dagene.

Koronasertifikatet skal bidra til en gjenåpning av samfunnet. Løsningen for sertifikatet vil utvikles trinnvis. Koronasertifikatet for innenlands bruk er planlagt klart til 11. juni.

Les mer om løsningen og finn innloggingsinformasjon her (helsenorge.no)

For ytterligere informasjon, se regjeringens informasjon om koronasertifikatet (regjeringen.no)

Spørsmål om vaksineringen i Frogn

Når får du vaksinen?

Fordi vi ennå ikke vet når eller hvor mye vaksine vi får fremover, kan vi dessverre ikke si når du får vaksinen. Vaksinetelefonen kan heller ikke svare på dette.

Alle som har registrert seg vil få en SMS-varsel når det er vaksiner tilgjengelig. Du kan da velge et tidspunkt for vaksinering som passer deg. Man må ha to doser med vaksinen, og kan bestille time for begge samtidig.

Vi varsler når neste prioriteringsgruppe skal vaksineres. Det er ikke nødvendig å ringe kommunen eller legekontoret.

Er du pårørende eller kjenner til eldre med dårlig digital kompetanse, oppfordrer vi deg til å hjelpe disse å følge med.

Vaksinasjonsperioden vil antagelig strekke seg helt frem til over sommeren, melder helsemyndighetene. 

Student? 

FHI jobber nå med å finne ut hvordan vaksineringen av landets studenter skal skje i løpet av sommeren. Tanken er at første dose skal settes i kommunene der studentene er folkeregistrert, mens andre dose settes i kommunene der man studerer, melder FHI. I Frogn vaksineres studentene når vi begynner med prioriteringsgruppe 10 – og da vaksineres både de 19-24 og 40-44 år.

 Frogn kommune ønsker etter beste evne å legge til rette for at utenlandsstudenter får mulighet til å bli fullvaksinert før de reiser til høsten. Studenter som studerer utenlands eller skal på utveksling kommende høst bes ta kontakt og oppgi navn, telefonnummer og når de har studiestart i utlandet.

Kontakt oss på: koronavaksine@frogn.kommune.no eller vaksinetelefonen 957 13 000, tastevalg 2.

 

Hvor får du vaksinen?

De aller fleste vil bli vaksinert i regi av kommunen på et midlertidig kommunalt vaksinasjonskontor på Smia.

Hjemmeboende over 85 vaksineres hos fastlege. Enkelte risikogrupper under 65 vil trolig også bli vaksinert av fastlege.

Hvem får vaksinen? 

Alle innbyggere får tilbud om vaksinering. Frogn følger retningslinjene for prioritering gitt av Folkehelseinstituttet (FHI). 

Se prioriteringsrekkefølgen her (fhi.no)

Mens du venter på vaksine er det viktig at smittevernreglene fortsatt blir fulgt! 

Vi oppfordrer alle til å fortsatt følge med på vår hjemmeside for oppdateringer, samt følge med på sms-varsling på telefon.

Dette er prioriteringsrekkefølgen

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene: 

 • Organtransplantasjon immunsvikt hematologisk kreftsykdom siste fem år annen aktiv kreftsykdom,
 • pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling,
 • strålebehandling mot lungene eller cellegift) nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene: 

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  Diabetes. 
 • Kronisk lungesykdom Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens 
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 
 • Hjerneslag  Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom. 

Helsepersonell:

Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper.

Innbyggere under 65 år med risikofaktorer (prioriteringsgruppe 4, 5, 6 og 7) samt gjestepasienter:

De med underliggende sykdommer eller tilstander som gir økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, blir identifisert av egen lege, som kjenner deres sykehistorie. Nettopp fordi det er fastlegene som vet hvem disse er, har Frogn i likhet med de fleste kommuner i vår region, besluttet at kommunen vil tilby vaksine til både innbyggere og gjestepasienter (pasienter bosatt i annen kommune) som er i risikogruppene og har fastlege i Frogn. I Frogn vil vi vaksinere disse ved det kommunale vaksinekontoret på vegne av våre fastleger. 

Innbyggere i Frogn som selv er gjestepasienter (har fastlege i annen kommune) og er i risikogruppe 4, 5, 6 og 7 vil stort sett få tilbud om vaksine av sin fastlege eller av kommunen fastlegen holder til i. De som ikke får dette tilbudet fordi kommunen fastlegen holder til i kun tilbyr vaksine til egne innbyggere, vil få tilbud om vaksine i Frogn. Vi har oversikt over hvilke kommuner ikke vaksinerer gjestepasienter. 

 På Folkehelseinstituttets sider finner du oppdatert og gjeldende prioriteringrekkefølge, og du kan lese mer om prioriteringen og begrunnelsen for prioriteringen. Les om dette her (fhi.no).

Har du ikke fått SMS-varsel fra Frogn kommune tidligere?

Kommunen varsler innimellom sine innbyggere på SMS når vi ønsker å nå ut med informasjon raskt. Har du ikke fått varsel fra oss? Sjekk om du er oppført med riktige opplysninger og oppdater kontaktinformasjon under. 

Her kan du endre eller legge til kontaktinformasjon

For å sikre at flest mulig blir varslet, benytter vi registre med personer og bedrifter satt sammen av data fra blant annet Folkeregisteret. Det kan dessverre likevel skje at vi mangler informasjon om deg og din familie. Fra denne siden kan du sjekke hvilke opplysninger som er registrert på deg, og legge deg til eller endre oppføringer.

 

Koronavaksine sprøyte

Vaksinen er gratis og tilbys av helsetjenesten

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere.

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene omfattes av vaksinetilbudet.

Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak. 

Hvordan skal vaksinasjonen skje? 

Vi har rigget organisasjonen for å håndtere logistikk og vaksinering slik at dette blir gjort på en trygg og effektiv måte. Vi har en detaljert plan for gjennomføring av massevaksinering og har trent personellet på dette slik at vi kan vaksinere mange innbygger på kort tid når vi mottar store kvanta med vaksiner. I november kjørt vi en stor øvelse på massevaksinering som gav gode erfaringer for den jobben som nå skal gjøres.

Les mer om hvem som er vaksinert hittil og videre plan lenger oppe

Hvordan virker vaksinen?

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

Vaksinen vil være grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land. 

Effekt

Etter at du har tatt andre dose av vaksinen vil det gå 7 dager før du regnes som beskyttet.

Vaksinene gir en akseptabel effekt, men vi vet ikke hvor lenge effekten av vaksinen vil vare. 

Trygghet

Alle vaksiner har bivirkninger, men de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, fordi den da gis til flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Når vaksinene blir godkjent vil vi vite mye om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos voksne, men sannsynligvis mindre om bivirkninger hos barn, eldre og gravide. Vi vet lite om langtidsbivirkninger etter vaksinasjon. 

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene. I tillegg blir vaksineprodusentene pålagt å gjøre nye systematiske sikkerhetsstudier.

Informasjon om utvikling av koronavaksiner

 

 

 

 

 

Klikk på bildet for å se en film som viser hvordan Koronavaksinen er utviklet og godkjent på rekordtid (ekstern lenke).

Les mer om godkjenning av koronavaksiner på legemiddelverkets hjemmeside (slv.no)

Les mer om koronavaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttets sider (fhi.no)

Kommunens Q&A - spørsmål og svar

Om du ikke har funnet svar på det du lurer på kan du sjekke vår side med spørsmål og svar om koronavaksinen.

Gå videre til Q&A om koronavaksinen her

Samlet informasjon om koronavirus i Frogn kommune