Ukraina-krisen

Krigen i Ukraina: Frogn kommune har fått flere spørsmål fra innbyggere. Her kan du finne aktuell informasjon. Nasjonale myndigheter melder at de følger med på trusselbildet for Norge som følge av krigen i Ukraina. Det er ikke grunn til å heve beredskapen nå og innbyggere kan leve som normalt. Frogn kommunen følger rådene til nasjonale myndigheter.


                                                                                                                                        Ukraina flagg      Change language Change language
                                                                                             

Slik kan du hjelpe

Her finner du oversikt over hvordan du kan hjelpe

 

Trenger du noen å snakke med?

Telefoner som kan være til hjelp om du er bekymret og trenger noen å snakke med 
Slik snakker du med barn om krig

Redd Barnas råd for hvordan du snakker med barn om krig

 

Informasjon fra UDI

Utlendingsdirektoratets sider om krisen i Ukraina

 

Beredskap og samfunnssikkerhet 

Kommunens beredskapsarbeid, råd om egenberedskap, jodtabletter og informasjon om kommunens tilfluktsrom

Vakt- og beredskapstelefoner

Telefoner til bruk ved akutte skader på vei, vannskader, skader på bygg og andre vakttelefoner.

Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger til Norge

Asylsøkere og flyktninger i Norge har rett til helsehjelp  

Aktuelt nå

(070422) Frogn kommune ber alle flykninger fra Ukraina som oppholder seg i kommunene ta kontakt med flykningtjenesten i NAV Frogn

UDI har fått på plass en utvidet ordning for alternativ mottaksplass for personer som er fordrevet fra Ukraina, og som er i målgruppen for midlertidig kollektiv beskyttelse. Informasjon og søknad finner du på denne siden.
Søke om midlertidig alternativ mottaksplass - UDI 
Hvis du ønsker å søke om alternativ mottaksplass bør du først ta kontakt med flyktningtjenesten. Saken vil da kunne behandles raskere.

Du må være registrert hos politiet før du kan søke om alternativ mottaksplass.    Flyktningtjenesten NAV Frogn tlf: 41860041

 


Bosetting av flyktninger fra Ukraina

Frogn kommune kartlegger nå kapasiteten til å bosette flyktninger fra Ukraina. Flyktningene vil ha behov for tjenester i kommunen og alle enheter bistår i forberedelsene til å ta imot et større antall flyktninger enn de kommunen allerede har vedtatt å ta imot i 2022.

Vi ber alle innbyggere som har lyst og mulighet til å leie ut en bolig til flyktninger om å melde fra til kommunen.

Les mer om bosetting av flyktninger og registrer din mulighet for å leie ut bolig her:

Frogn kommune logo

Kommunestyret i Frogn fattet enstemmig følgende vedtak 28. mars 2022:

"Kommunestyret i Frogn kommune er rystet over det russiske regimets brutale, militære angrep på Ukraina og vi tar sterk avstand fra regimets aggresjon og krenkelse av Ukrainas suverenitet. Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og det får svært dramatiske konsekvenser, og medfører store lidelser, for befolkningen. Millioner av mennesker er på flukt i eget land og til andre europeiske land"

Les mer: (link)