Beredskap og samfunnssikkerhet

Innhold

 

Beredskap i hjemmet - viktige råd om egenberedskap

Du har selv en viktig rolle i landets beredskap ved å være forberedt på for eksempel strømbrudd eller ekstremvær.
Har dere det mest nødvendige på plass slik at dere kan klare dere selv i minst tre dager er dere rustet for å komme dere gjennom de fleste kriser.

Vær forberedt
De fleste av oss er helt avhengig av strøm i hverdagen; til oppvarming, lys, matlaging, varmtvann og elektriske apparater. Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer. Sjansen er kanskje ikke så stor, men det kan skje. Da bør du være forberedt. Med et lite reserverlager av det du er mest avhengig av – vann, mat, medisiner og varmekilder – er du bedre rustet for å klare deg selv noen dager.

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) anbefaler at alle husstander i Norge tar noen enkle grep for å bedre sin egenberedskap. De har utarbeidet konkrete råd for alle innbyggere som du kan lese på sikkerhverdag.no. Her finner du blant annet forslag til et beredskapslager for å klare seg hjemme i minst tre døgn.

Hvorfor egenberedskapsråd?
Det er flere forhold som gjør at det kommer egenberedskapsråd til befolkningen. Mer ekstremvær er blant de viktigste årsakene. Ekstremvær kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

I tillegg er vi som bor i Norge – som er blant verdens tryggeste og mest stabile land – vant til at det meste stort sett fungerer som det skal. Det er veldig mange tjenester og funksjoner vi er avhengig av for at vårt daglige liv skal gå rundt uten store problemer. Det er faktisk en sårbarhet.

Du er en del av Norges beredskap
Selv om vi lever i et trygt land, kan uønskede hendelser oppstå også hos oss. Og hvis vi rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp. 

Ved å være forberedt bidrar du til at de som trenger det mest, får hjelp først i en eventuell krisesituasjon. På den måten er du en del av Norges beredskap.

Aktuelle lenker:

Atomberedskap - hva kan jeg gjøre

Hva kan jeg gjøre?

Radioaktiv forurensning og stråling kan gi helseskader. Dersom en atomhendelse rammer oss, vil Kriseutvalget for atomberedskap komme med råd eller pålegg om hvordan vi kan beskytte oss.

Les anbefalingene fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Helserisiko ved radioaktivt nedfall i drikkevannskildene

Har du kommunal vannforsyning er det basert på all tilgjengelig informasjon, svært lav helserisiko forbundet med å drikke vann fra springen, selv om det skulle skje en alvorlig atomhendelse ved et kjernekraftverk.

Les mer om drikkevannskildene her: 

Tilfluktsrom i Frogn kommune

Operativt nå:

  • Frognhallen. 590 plasser

Rom som må klargjøres før bruk:

  • Heer skole
  • Drøbak skole
  • Dyrløkkeåsen skole
  • Frogn rådhus

Operative innen 72 timer. Tiltenkt de som oppholder seg i bygget 

Dekningsrom i Frogn

Rom som må  klargjøres før bruk:

  • Drøbak kino
  • Seiersten skole

Operative innen 72 timer. Tiltenkt de som oppholder seg i bygget

Varsling

Frogn kommune bruker telefonvarsling til innbyggerne. Via UMS Servicevarsling sender vi ut krise- og servicemeldinger hvis det blir endringer i vannforsyningen, hvis du må koke vannet eller det oppstår andre situasjoner hvor det er viktig å nå ut med informasjon raskt.
Abonnenter som har telefonnummer registrert på aktuell adresse vil bli varslet. Er du usikker på om ditt telefonnummer er registrert i kommunens varslingssystem kan du gå inn på følgende internettside: https://secure.ums.no/varsling365/

Informasjon om Jod tabletter

Jod

Riktig bruk av jodtabletter mot radioaktivt nedfall

Jodtabletter er hovedsakelig beregnet for barn under 18 år, gravide og ammende mot utvikling av kreft i skjoldbrusk kjertelen. Tablettene skal bare tas dersom det har skjedd en atomhendelse og myndighetene ber om at du tar tabletten.

Les mer på Helsedirektoratet.no: