Bosetting av flyktninger fra Ukraina

Innhold

Ukraina flagg

Bosetting av flyktninger fra Ukraina
Frogn kommune kartlegger nå kapasiteten til å bosette flyktninger fra Ukraina. Flyktningene vil ha behov for tjenester i kommunen og alle enheter bistår i forberedelsene til å ta imot et større antall flyktninger enn de kommunen allerede har vedtatt å ta imot i 2022.
Dette er underlagt politisk behandling (formannskapet 23. mars og kommunestyret 28. mars).

Bolig
Et behov som må dekkes umiddelbart er bolig. Mange utleiere har allerede meldt til kommunen at de kan leie ut til flyktninger. Dette er til stor hjelp. Dersom det kommer mange ukrainske flyktninger til Frogn vil vi trenge hjelp til å skaffe bolig til alle. Kan du hjelpe?

Vi ber alle innbyggere som har lyst og mulighet til å leie ut en bolig til flyktninger om å melde fra til kommunen. Det kan du gjøre ved å sende skjemaet under der du beskriver boligen.

Skjema bolig Ukraina

NB! Du kan også kontakte flykningrådgiver på tlf. 418 60 041 for hjelp til å fylle ut skjemaet for deg.

Du forplikter deg ikke til å stille boligen til disposisjon ved å melde fra til kommunen, men da har vi bedre oversikt over hvem vi kan kontakte når behovet melder seg.

Privatboende
Flyktninger fra Ukraina som befinner seg hos privatboende i kommunen bes ta kontakt med flyktningtjenesten i NAV Frogn for bistand. Kommunen er positive til at flyktninger kan oppholde seg hos familiemedlemmer og vil tilby mulighet for alternativ mottaksplass i samarbeid med UDI etter gjeldende regelverk.

Har du spørsmål kan du sende det til postmottak@frogn.kommune.no, eller ringe flyktningtjenesten på telefonnummer
418 60 041.