Kommunestyre vedtak

Kommunestyret i Frogn fattet enstemmig følgende vedtak 28. mars 2022:

Innhold

Flagg Ukraina

"Kommunestyret i Frogn kommune er rystet over det russiske regimets brutale, militære angrep på Ukraina og vi tar sterk avstand fra regimets aggresjon og krenkelse av Ukrainas suverenitet. Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og det får svært dramatiske konsekvenser, og medfører store lidelser, for befolkningen. Millioner av mennesker er på flukt i eget land og til andre europeiske land.

Frogn kommune vil legge forholdene til rette for at flyktninger fra krigen i Ukraina kan komme til oss og vi vil forberede mottak av krigsflyktninger når nasjonale myndigheter anmoder om det.

Frogn kommune vil legge til rette for en god bosetting av flyktninger fra Ukraina, bl.a. ved å søke samarbeid med frivilligheten og ulike aktører og organisasjoner i dette arbeidet.

I Frogn bor det både russere og ukrainere, og kommunestyret oppfordrer alle innbyggere i Frogn om å være inkluderende, vise solidaritet og medmenneskelighet. Mange barn er bekymret og redde over krigen i Ukraina. Kommunestyret er opptatt av at voksne må ta dette på alvor og snakke med barna, og vi oppfordrer barnehager og skoler til å være oppmerksomme på barnas tanker og reaksjoner.

Frogn kommune vil bistå med å ta imot flyktninger fra Ukraina, også på kort varsel, og vi vil orientere nasjonale myndigheter om dette".