Slik kan du hjelpe

Innhold

Slik kan du hjelpe

   

Frogn Frivillingsentral Frogn Frivilingsentral

    Ønsker du å bidra i forbindelse med Ukraina-krisen? I Frogn kommune blir frivillig innsats koordinert via Frogn frivilligsentral. Følg lenken, registrer deg og legg inn i kommentarfeltet hva du kan bidra med:
https://frogn.frivilligsentral.no/

Vi skal være et lavterskeltilbud der mennesker treffer andre mennesker for å få hjelp eller hjelpe. Vi er rundt 100 frivillige i alder 15 til 90 år som jobber med forskjellige målgrupper. Noen av våre hovedområder er frivillige ved Ullerud helsebygg og integrering av flyktninger. Kom, se og bli med! Aktiviteter - hovedområder • Sammen for Frogn – koronarelatert • Eldre hjemmeboende • Mangfold og integrering • Ullerud helsebygg • Barn og unge

Kontakt: Gro Paulsen Epost: Gro.paulsen@frogn.kommune.no Mobil: 415 31413 Hjemmeside: https://frogn.frivilligsentral.no/  

Våre humanitære foreninger i Frogn

Røde Kors

Drøbak / Frogn Røde Kors har mange lokale frivillige ressurser som bidrar i ulike aktiviteter. Vi har aktiviteter både for seniorer samt barn og unge i kommunen. Som frivillig i Røde Kors får du kurs og god opplæring for å være trygg i den aktiviteten du ønsker å bidra på. Vi har alltid behov for engasjerte frivillig. Aktiviteter • Leksehjelp for unge voksne • Barnas Røde kors • Besøksvenn/ringevenn • Besøksvenn med hund • Senior – bingo • Senior – Sherrytralla på Ullerud • Senior – trim

Kontakt: Astrid Berle Epost: astrid.berle@rodekors.org Mobil: 957 71635 Hjemmeside: https://www.rodekors.no/lokalforeninger/akershus/drobak-og-frogn/

Lions Club

Drøbak Lions Club Drøbak samler inn midler som vi fordeler på lokale, nasjonale og internasjonale veldedige formål. Vi støtter ungdomsarbeid, spesielt rettet mot rus og mobbing, og vi gir støtte til arbeid for eldre. Vi er 38 medlemmer i alderen 37 til 88 år. I tillegg til å samle inn penger og gi dem videre, har vi hvert år flere interne arrangementer for medlemmene og ledsagere. Det er med på å forme et unikt klubbmiljø. Organisering av grupper • Miljø • Sosial • Ungdom  Sponser • Strandrydding • Ullerud helsebygg • Gruppe 13 • Røde fjær aksjonen • Sommerleir • Fadderhund • Mitt valg • Innsamling av briller • Julegaver vanskeligstilte

Kontakt: Elisabeth Kroge Epost: elisabethkroge@gmail.com Mobil: 932 20661 Hjemmeside: https://drobak.lions.no/  

Kiwanis

Kiwanis Drøbak er en humanitær forening som først og fremst jobber for barn og unge. Kiwanis er representert i over 80 land. I Drøbak/Frogn er vi 25 medlemmer, og ønsker oss flere. Bruktsalget på Veisvingbatteriet er vår viktigste inntektskilde. Så langt i år har vi fordelt kr 85 000 på åtte mottakere som bidrar til å bedre barn og unges livsvilkår. Dette er først og fremst lokale tiltak i kommunen. PS: Kiwanis bruktmarked ved Veisvingbatteriet på Seiersten åpner lørdag 30 april kl 11.00 Aktiviteter • Medlemsmøter • Bruktmarked • Loppemarked • Humanitær komite • Bærekraft Sponser • DFI fotball • Gruppe 13 • Brøytemaskin • Julegaver vanskeligstilte • Frogn VGS • Mental helse ungdom • Burn camp • «Kiwanis Dukken»

Kontakt: Per Lie Epost: drobak@kiwanis.no Mobil: 414 47550 Hjemmeside: https://drobak.kiwanis.no/

Kirken i Drøbak og Frogn

Drøbak og Frogn menighet er en menighet i Den norske kirke. Vi har aktiviteter for alle aldre hvor frivillige spiller en viktig rolle. De er med på å lage gode felleskap for barn og unge, familier, voksne og eldre. Babysang, supertorsdag med middag og småbarnsang, kor, ungdomsklubben Chill og spill, gudstjenester på søndager og formiddagstreffet Tankesmia på onsdager. Kom og bli med i fellesskapet og bidra med det du ønsker! Aktiviteter • Omsorgsarbeid • Kor og musikk • Ungdomsklubb • Helt ærlig • Tankesmia

Kontakt: Maria Borgenvik Epost: MB387@kirken.no Mobil: 952 31489 Hjemmeside: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/drobak-frogn/aktiviteter/

Frelsesarmeen

Frelsesarmeen i Drøbak har vært en viktig og synlig del av både kirke og samfunnsliv i Drøbak siden 1888. I dag er det et optimistisk og levende felleskap som har faste ukentlige møter med kaffe, kveldsmat, felleskap og andakt og diverse andre aktiviteter. Vi har diakonalt engasjement i matutdeling og et stort nettverk av frivillige som driver Fretex butikken.  Vårt arbeid kan beskrives gjennom disse fire områdene: Respekt, Ansvar, Omsorg og Vekst. Frelsesarmeen har lang tradisjon for å drive sosialt arbeid fra tidligere tider med barnehjem, slumstasjon og natthjem.

Kontakt: Elena Ghetea, korpsleder Mobil: 454 30079 Hjemmeside: https://frelsesarmeen.no/lokalavdeling/drobak

 

Representanter for Frogns flotte frivillige: F.v. Gro (Frogn Frivilligsentral), Per (Kiwanis), Elena (Frelsesarmeen), Eivind og Marte (Røde Kors), Knut Arne og Elisabeth (Lions).

 

 Frivillighet NorgeFrivillighet Norge

Frivillighet Norge følger situasjonen i Ukraina og grenseområdene med sorg og alvor. De har laget en oversikt over hvordan du kan hjelpe. 

Oversikt over hvordan du kan hjelpe