Trenger du noen å snakke med

Innhold

Telefoner og kontakter som kan være til hjelp om du er bekymret på egne eller andres vegne.

Kommunale

 • Helsestasjonen, jordmortjenesten og skolehelsetjenesten sentralbord tlf: 64 90 62 62 (Hverdager 08.00-1100. 12.15-14.00) 

 • Kontakttelefon for avdeling barn og unge/familie -og psykisk helseteam tlf: 915 29 905 (09.00-15.00 hverdager) Besvares av ansatte i Familie- og psykisk helseteam barn og unge: Vi ringer opp samme dag eller senest dagen etter på nr. det ringte fra  

 • Barneverntjenesten i Frogn: 474 68 530 (08.00-15.30/16.00 hverdager).   

 • Follo barnevernvakt: 917 19 615 (utenom kontorarbeidstid i Frogn)  

Viktige samarbeidspartnere utenfor kommunen

Mekling, parterapi, eller høy foreldrekonflikt rundt samarbeid eller samværsordninger:  

Utredning, diagnostisering og behandling hos spesialisthelsetjenesten for barn og unge   

Andre samarbeidspartnere:   

 • Fastlegen din ved behov for legehjelp  

 

Nasjonale

 

 • Alarmtelefon/nødtelefon for barn og unge: 116 111. Hit kan barn, unge og voksne som er bekymret ringe hele døgnet. Der møter de profesjonelle voksne som kan hjelpe.
 • Mental Helses hjelpetelefon: 116 123. Hjelpetelefonen er en gratis døgnåpen telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og det er taushetsplikt.
 • Mental Helses foreldresupport: 116 123 (tast 2). Foreldresupporter en gratis døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.
 • Mental Helses arbeidslivstelefon: 225 66 700. Arbeidslivstelefonen er et tilbud for deg som vil ha noen å snakke med om arbeidslivets små og store utfordringer.
 • Rådet for psykisk helse Oversikt over nettsteder og hjelpetelefoner.
 • Kirkens SOS: 22 40 00 40. Tilbyr et lyttende medmenneske, som kan gi støtte og trøst. De har også meldings- og chattetjenester. Åpent hver dag, hele døgnet.
 •  (Røde Kors): 800 333 21 Kors på halsen - Anonymt for unge opp til 18 år. Her kan unge prate med eller skrive til voksne som er frivillige i Røde Kors. Chat og telefon er åpen hver dag kl. 14–22. Sjekk flere tilbud på nettsiden.
 • (Mental Helse) Si det med ord  - veiledningstjeneste, åpent forum, vennetjeneste, erfaringer og chat. Åpent hele døgnet. 
 • (Blå Kors) SnakkOmPsyken  - anonym chat for unge mellom 9 og 19 år som har behov for å snakke med en voksen om vonde tanker eller følelser. Åpningstider: søndag–torsdag kl. 9–21.
 • Røde kors Oppsporingstjenesten til Røde Kors - telefon 22 05 40 00
 • Unge pårørende Unge pårørende – for barn og unge mellom 7 og 18 år - telefon 90 90 48 48
 • Pårørendesenter Pårørendesenteret - telefon 90 90 48 48
 • Ung.no - en informasjonskanal for ungdom. På ung.nokan unge stille spørsmål anonymt, og få svar fra fagpersoner innen ulike temaer.
 • Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 800 57 000. Hjelper seksuelt misbrukte personer, incestutsatte og deres pårørende. Telefonen er åpen døgnet rundt, alle dager i året. Du kan ringe uansett hvor i Norge du bor. Du kan være anonym og det er helt gratis å ringe.
 • RVTS Øst- Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress. Krigen i Ukraina